95-lecie OSP Chorzęcin

25 października 2014 roku z udziałem wielu zaproszonych gości odbył się jubileusz 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzęcinie połączony z otwarciem placu rekreacyjnego przy budynku remizy strażackiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św, którą koncelebrowali Kapelani Powiatowi Straży Pożarnych w osobach: ks. Zbigniewa Kowalczyka i ks. prałata Grzegorza Gogola oraz księża naszej parafii w osobach ks. proboszcza Józefa Jelenia i ks. Krzysztofa Pieca.

Potem nastąpił przemarsz do remizy strażackiej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po przeglądzie pododdziałów, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Prezes zarządu jednostki Józef Karp witając wszystkich zaproszonych gości wspomniał, że jet to ważna uroczystość nie tylko dla strażaków, ale też dla mieszkańców naszej wsi. W związku z zakończeniem I etapu budowy placu rekreacyjnego prezes podziękował władzom gminy, za to, że dbają o wizerunek wsi i podnoszą komfort życia na terenach wiejskich.

Obecni na uroczystości przedstawiciele administracji samorządowej i władz lokalnych na czele z wójtem gminy Tomaszów Maz. Franciszkiem Szmiglem przecięli wstęgę przekazując mieszkańcom Chorzęcina plac rekreacyjny do użytku.

Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie oraz Orkiestra Dęta z Zawady. Zakończył ją tradycyjny strażacki poczęstunek.

Foto: Martyna Pyśka

Komentarze Facebook