INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Podziel się!

Zawiadomienie

                                          

Informuję mieszkańców wsi Chorzęcin, iż z dniem 15.05.2020 upływa termin wpłaty II raty podatku. Wpłaty można dokonywać przelewem elektronicznym, bankowym lub pocztowym na wskazany w decyzji podatkowej rachunek bankowy w tytule przelewu podając również numer subkonta podatkowego.  Decyzją Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki sołtysi nie będą przyjmować II raty podatku.

                                          

Komentarze Facebook