Historia

Podziel się!

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie powstała w  roku 1919, a pierwsza remiza strażacka, za którą służyła przykościelna altana, przesunięta w pobliże szosy i odpowiednio przystosowana, znajdowała się  naprzeciw dzisiejszej organistówki. Druga, drewniana remiza strażacka została wybudowana w 1930 roku, a obecny budynek straży oddano do użytku w 1962 r.

 

Działalność OSP w Chorzęcinie od początków jej powstania nie ograniczałą się jedynie do spełniania podstawowego zadania, jakim jest niesienie pomocy okolicznej ludności w walce z żywiołem ognia. Straż brała czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z rozwojem gospodarczym i kulturalnym Chorzęcina. Jej członkowie byli obecni

– przy odbudowie wsi po pożarze, który wybuchł na skutek uderzenia pioruna i strawił 36 budynków, w latach 1965-1969

–    przy budowie wodociągu w roku 1970

– przy melioracji łąk w latach 1970-1973

– przy budowie linii telefonicznej w 1983 roku

– przy rozbudowie miejscowej szkoły  w latach 1985-1987

– przy powstaniu Klubu Rolnika

 

Jednostka co roku bierze  udział w szkoleniach organizowanych przez PSP w Tomaszowie mazowieckim, jaki i  zawodach sportowo- pożarniczych, obchodach jubileuszowych innych OSP, organizuje uroczyste obchody Dnia Strażaka, połączone z majówką, Piknik Strażacki. Bierze czyyny udział w uroczystościach kościelnych t.j. Boże Ciało, Odpust w Parafii św Małgorzaty, pełni wartę przy Grobie Pana Jezusa w trakcie Świąt Wielkiej Nocy

 

Należy zaznaczyć również, że straż w Chorzęcinie nieustannie się rozwija. Zauważalna jest współpraca przede wszystkim z Parafią, Radą Sołecką,   Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową, innymi jednostkami OSP.

 

Warto wspomnieć również o przemianach jakie dokonały się w jednostce w zakresie wyposażenia bojowego i ratowniczego. Zaczynając od wiader z wodą, które mieli do

dyspozycji pierwsi strażacy, przez sikawki konne,  beczkowozy, motopompy, samochód bojowy Star, który otrzymano od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Brzezinach, po dzisiejszego Jelcza, wyposażonego w wysokiej jakości sprzęt gaśniczy i ratowniczy, zakupiony dzięki przychylności władz gminy a w szczególności trafnym decyzjom Pana Wójta Ignacego Niedziałkowskiego .

 

Znacznej poprawie uległa również baza lokalowa naszej OSP. Dzięki zaangażowaniu naszych druhów, a przede wszystkim  pomocy finansowej Samorządu Gminy Tomaszów Maz. W 2001 roku dokonano generalnego remontu  i perfekcyjnie wyposażono  świetlicę strażacką, która jest centrum życia kulturalnego i społecznego naszej wsi. W chwili obecnej stanowi ona również świetlicę środowiskową.

W roku 2005 dokonano natomiast remontu Sali w remizie, tak aby służyła ona zarówno strażakom, naszym gospodyniom, jak i wszystkim mieszkańcom wsi, a także cieszyła oko i była naszą chlubą. W roku 2007 natomiast druhowie pomagali przy budowie chodnika z kostki brukowej łączącego strażnicę z kościołem i szkołą.  Naszym ostatnim osiągnięciem jest remont garaży w remizie OSP, który nie odbył by się bez pomocy finansowej Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz naszej Gminy, za co z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować.

 

Od stycznia 2007 roku przy OSP w Chorzęcinie powołana została Jednostka Operacyjno Techniczna (JOT) kategorii III.