Sołectwo

Sołtys:

Latocha Rafał

Rada Sołecka:

Dworak Marek

Karp Józef

Kusideł Grzegorz

Owsianka Marcin

Szymczyk Józef

Węgrzynowska Teresa