Walne zebranie sprawozdawcze OSP Chorzęcin

Podziel się!

W dniu 29 lutego 2020 roku w Domu Ludowym w Chorzęcinie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzęcinie. Rozpoczęcia zebrania oraz powitania przybyłych gości dokonał Prezes dh Józef Karp.

Pierwszym punktem uroczystości było ślubowanie nowych członków. Ślubowanie złożyli Karolina Kubryn, Klaudia Latocha, Jakub Lipowski oraz Błażej Wojciechowski.

Następnie Sekretarz dh Tomasz Sobczyk przytoczył wszystkim zebrany sprawozdanie z dotychczasowej działalności oraz plany na najbliższy rok, a skarbnik dh Rafał Latocha odczytał sprawozdanie finansowe.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki – Pan Sławomir Bernacki, Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki – Pani Krystyna Pierścińska, kpt. Ernest Lech, który reprezentował PSP w Tomaszowie Mazowieckim, Sołtys wsi Chorzęcin – Pan Piotr Kusideł oraz Państwo Renata i Zbigniew Płoszaj.
Zaproszeni goście gratulowali strażakom wspaniale przygotowanego jubileuszu 100-lecia powstania jednostki, który miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

Po oficjalnej części uroczystość wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie składa serdeczne podziękowania

Pani Agacie Owsiance oraz Pani Ilonie Sobczyk, za pomoc w przygotowaniu kolacji.

Komentarze Facebook