Zebranie sprawozdawcze w OSP Chorzęcin

REKLAMA

W dniu 10 marca 2018 roku w Domu Ludowym w Chorzęcinie odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzęcinie.

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes dh Józef Karp.

Po tym przystąpiono do Walnego Zebrania, sprawozdania z działalności złożył sekretarz OSP i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Złożono sprawozdanie finansowe oraz projekt planu działalności  i planu finansowego na rok bieżący.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy mówili m. in. o ochronie przeciwpożarowej oraz planach inwestycyjnych w Gminie Tomaszów Mazowiecki .

Na zakończenie odbyła się uroczysta kolacja.

Komentarze Facebook